Haveforeningen GRUNDET 

Indkaldelse til generalforsamling

I Haveforeningen Grundet

Mandag den 14. juni 2021, kl. 19.00.

Hornstrup kursuscenter Kirkebyvej 33, 7100 Vejle

Dagsordenen vil på dagen være som følger:

 1.  Valg af dirigent, stemmetæller og referent  
   
   

 2. Bestyrelsens beretning v/formand Karin Thomsen  
   
   

 3. Årsregnskab med evt. revisionsbemærkninger v/ Nick Halvorsen  
   
   

 4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af leje  
   
   

 5. Indkommende forslag. 
     

 6.    Valg af kasserer. 
  På valg er Nick Halvorsen. Ønsker genvalg.  
    

 7.    Valg af ekstern revisor 
  Udgår da denne kun vælges i lige år.  
    

 8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  På valg er Lene Frederiksen. Ønsker genvalg.  
  På valg er Alex Dalgaard. Ønsker genvalg.  
  Valg af 2 suppleanter
   

 9.    Valg af kredsrepræsentanter.  
  Karin Thomsen, Preben Jepsen og Bjarne Sørensen ønsker genvalg.
  Nick Halvorsen ønsker ikke genvalg.
   

 10. .   Eventuelt

  _____________

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest d. 5. juni og offentliggøres på hjemmesiden senest d. 10, juni.

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig af hensyn til Covid-19 restriktioner, opstilling af borde og betjening.  Bestyrelsen anbefaler dog, at der kun møder én repræsentant op fra hver have, ligeledes grundet Covid-19 situationen.

Tilmelding skal ske senest 1. Juni 2021, på enten:

·       sms på tlf. 29104593  
    mail horsensvej87@hotmail.com

  

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Haveforeningen Grundet.  

   

 

Hit Counter