Haveforeningen GRUNDET 

Indkaldelse til generalforsamling 
I Haveforeningen Grundet ( Fælleshuset ),
Mandag 27-03-2023 kl. 19.00

 

Dagsorden vil på dagen vil være som følger:

1.     Valg af dirigent, stemmetæller og referent 

2.     Bestyrelsens beretning v/formand Karin Thomsen 

3.     Årsregnskab med evt. bemærkninger v/ Nick Halvorsen 

4.     Godkendelse af budget

5.     Indkommende forslag.

6.     Valg af kasserer
På valg er Nick Halvorsen ønsker genvalg. 

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg Lene Frederiksen ønsker genvalg
På valg er Alex Dalgaard ønsker ikke genvalg
Valg af et bestyrelsesmedlem

8.     Valg af 2 suppleanter

9.     Valg af intern revisor  
På valg Preben Jepsen ønsker genvalg (for 2 år)
På valg Jan Hvid ønsker genvalg (for 1 år)

10. Valg af kredsrepræsentanter.  
Karin Thomsen, Preben Jepsen, Gina og Lene Frederiksen.

11.Eventuelt

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest d.13-03 og offentliggøres på hjemmesiden senest d 15-03.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Haveforeningen Grundet. 

 

 Hit Counter

20230224