Lokalplan 2022


Informationsmøde vedr. ny lokalplan
ved Erik Junge, Vejle kommune.

Lørdag den 25. juni kl. 14.00 i HF grundet, Fælleshuset.

 

Karin byder velkommen til Erik Junge og de ca. 40 medlemmer fra HF Grundet

Erik Junge byder også velkommen og fortæller han er ansat i en 3-årig periode for at få styr på kolonihaverne i Vejle Kommune. Vil altid være mulig at få fat i via telefon eller mail, hvis der er behov.

Husene er blevet større og større og flere opholder sig i kolonien udover den lovlige periode.

Allerede i 1983 var der tale om en lokalplan skulle udarbejdes. Da problemerne ikke opstod før omkring 2015 – 16, er det først derfra blevet behov for en ny lokalplan, da flere begyndte at bygge større huse.

I 2021 har Erik Junge været rundt og tale med alle haveforeninger i Vejle kommune.

Når lokalplansforslaget er færdigt er der en proces hvor det blive mulighed for medlemmer af haveforeningerne at kommentere. Alle der lejer eller ejer skal have lokalplansforslag så man har mulighed for at kommentere og lave indsigelse hvis der er grund til dette.

Derefter skal det danne grundlag for en politisk behandling. Så bliver det til en lokalplan for området.

Lokalplanen bliver lidt mere detaljeret end deklarationen. Når den er vedtaget engang i foråret 2023, skal der ske en lovliggørelse.

Vi skal senere på året finde ud og om det er bestyrelserne elle kommunen, der skal have ansvaret for byggetilladelserne. Indtil da gør vi som vi plejer.  Når lokalplanen foreligger og til endelig vedtaget lokalplanen, er der byggestop.

Lovliggørelsen består af en lovliggørelse af huset. Hvis der f.eks. er 2 m2 for meget kan man måske søge dispensation. Ved en fysisk lovliggørelse, får man en periode til at lovliggøre huset. Kan det ikke lade sig gøre i den periode, får man dagbøder og meldt til politiet. Når nu vi laver en lokalplan har kommunen nogle redskaber der gør at man kan gribe ind.

Med hensyn til placering af huset skal man inden for lod-zone holde 2,5 m afstand til havelods grænsen, dog 5 m mod vej og sti. De 5 m er kommet til for at der stadig er åbne arealer. Den bebyggelses fri zone er en ½ m fra grænsen og ind på haveloddet f.eks. et have skur. Hvad skal man gøre i Hf Grundet for der er mange der ligger tæt på. Vi tager en snak og problemet til den tid. Man kan ikke gå ind i hvad man skal bygge med af materialer, men kan gå ind i hvordan man skal brandsikre sit hus.

Bygningernes. I dag må man i Hf grundet have samlet 50 m2.  Hvis der er udhæng over 50 cm, skal det regnes med som beboelse. I fremtiden vil grunde over 300 m2 have en samlet bebyggelse på 80 m2, hvoraf huset må være 50 m2, derudover må man have en overdækket terrasse på 10 m2 og 2  bygninger på hver 10 m2. F.eks. Drivhus, redskabsrum. Dvs. at man faktisk har et boligareal   på 60 m2, da man altid skal regne overdækket terrasse med.

·         Hvad med højden – det vides ikke endnu men nok omkring 4 m.

·         Bliver det både saddeltag og ensidigt tag – det er der heller ikke taget stilling til endnu.

Der er også blevet diskuteret meget om helårsbeboelse. Det er ikke noget vi går ind i endnu, men det er et problem. Der er mange der har tilmeldt deres adresse i kolonihaverne, dette er ikke ulovligt, men i loven om kolonihaver, står der at det ikke må benyttes som helårsbeboelse. Nu er det lovligt at bo i kolonien fra 1. april til 30. september og ferier og lignende. I regeringen vil der senere komme et lovforslag så kommunerne kan komme helårsbeboelse til livs.

På et tidspunkt godkender man lokalplansforslaget og bagefter bliver det vedtaget. I denne proces får I tilsendt et forslag, så er det en offentlig høring på 8 uger, der bliver også et borgermøde. Hvis man er interesseret, kommer Erik Junge gerne ud og gennemgår forslaget. Det forventes at forslaget er færdig sidst på året.

Erik Junge synes det er en spændende opgave. Vil gerne skrive en rapport omkring kolonihaver i Danmark især Vejle. Junge er stødt på et gammelt billede, hvor en dreng på 9 år står på billedet der er fra 1927. Drengen er  Albert Bertelsen, den kendte maler fra Vejle. Hans far var brødkusk og de havde et hus i Mølholmsdalen.

Er der spørgsmål:

·         Det gode ved det her at det er kommunen og ikke bestyrelsen der skal smide folk ud.

·         Byggestop hvordan vil det fungere – byggestop betyder at fra lokalplanen foreligger til den er vedtaget er der byggestop, da man ikke ved hvad lokalplanen ender ud i.

·         Hvad hvis jeg bor her om sommeren og rejser til noget familie i Spanien i vinterperioden, skal min adresse så flyttes til Spanien i vinterperioden – man må godt have adressen i kolonihaven helårlig men ikke bo helårlig.

·         De dagbøder der snakkes om, hvilket prisleje vil det ligge i – Det er ikke noget jeg ved noget om.

·         Med hensyn til overdækket er der bestemmelser for hvor højt man må bygge læhegn – højden ligger normalt på 1,20 m på 2 af siderne.

·         Hvad med hems – en hems bliver betragtet som indskudt etage afhængig af størrelsen.

·         Kan man forestille sig at der er nogen der siger at vi kun må have 30 m2 – Nej der kan ikke laves om på at det i dag er 50 m2

·         Tæller drivhuset så med i det nye – ja det gør det

·         Må man lave et orangeri – nej det vil tælle som bebyggelse.

 

Kan I ikke levet med det har man mulighed for at gøre indsigelse i den periode før lokalplanen vedtages.

·         Må man dele beboelsen op så der er 2 huse på hver 25m2 – Jeg mener det vil jeg faktisk sige nej til.

·         Må man bruge det ene skur til toilet – Jo det må man da egentlig godt.

·         Jeg kan ikke forstå hvorfor du siger nej til om man må bygge 2 skure på 25 m2, man må vel godt lave mad i den ene og sove i den anden – ja der fangede du mig lige, det er jo faktisk en kreativitet, der skal undersøges.

·         Hvad med udendørs bruser hvad gælder der – hvis der ikke er tag er det ikke en bygning.

·         Det er dejligt der kommer nogle bestemmelser der er ens så ikke kun nuværende bestyrelse men også fremtidige bestyrelser ved lige hvordan reglerne er. Hvis du ringer til kommunen i dag, får du et svar ringer du i morgen får du et andet svar. – som ejer/lejer er man selv forpligtiget til at overholde reglerne, så man kan ikke komme bagefter og sige at det var sådan da det blev købt.

Kan I ikke leve med den nye lokalplan, har man mulighed for at gøre indsigelse i den periode før lokalplanen vedtages.

Erik Junge takker for interessen.

Lene tager billeder af plancherne, som vedhæftes det originale referat.

Referent
Lene Frederiksen

 

Haveforeningen Grundet, HF Grundet 1, 7100 Vejle

Hit Counter