Haveforeningen

Grundet

Nyhedsbrev juli 2016

Fra bestyrelsen:

Affaldssortering

Vi vil gerne opfordre til, at man sorterer sit affald korrekt. Vi oplever ofte, at det, der bliver smidt i affaldscontainerne ikke hører hjemme der. Stram op inden det bliver til en merudgift for os alle sammen.

Sneglebekæmpelse

I haveforeningen er vi invaderet af dræbersnegle, nogle steder mere end andre. Det ses blandt andet på vores stier. For at komme dem bare en smule til livs, er vi nødt til at gøre en indsats alle sammen. Der er allerede nogen, som samler sneglene ind om aftenen, hvor de rigtig kommer frem, men hvis alle gør en indsats, vil det hjælpe meget. Derfor er det også vigtigt, at man holder sin have, for jo mere græs og ukrudt, sneglene kan gemme sig i, jo svære er det, at få fat i dem.

 Beplantning af træer

Til efteråret vil der blive plantet nogle træer ved stierne til hver side fra flagstangen. Der har før været træer, og det vil vi gerne have reetableret. Der vil der udover blive plantet træer ud mod Fidalvej.

Toilet/bad ved fælleshuset

Der er blevet søgt om tilladelse til bad/toilet-faciliteter ved fælleshuset, og det er nu blevet godkendt. Så bestyrelsen arbejder videre på sagen.

Haveleje

Husk at betale din haveleje til tiden – Kvartalsvis, halvårligt eller helårligt.

Sankt Hans

Det var en hyggelig Sankt Hans aften, men vejret var ikke helt med os i år. Den megen regn gjorde det svært at få flammer i bålet. Til gengæld var der røg, og det endte da også med at heksen blev brændt af.

Markedsdag

Igen i år bliver der afholdt markedsdag. Det sker søndag d. 31. juli kl. 11.00 – 15.00.

Man kan stadig nå at tilmelde en bod hos Karin. Du skal blot kontakte hende senest onsdag d. 27. juli på 29104593.

Fælles spisning

Næste gang der er fællesspisning er fredag d. 12/8 kl. 18.00. Her er der grydestegt oksesteg med tilbehør. Husk tilmelding senest onsdagen inden til Karin via sms.

Husk stadig

        Skulle man have en forespørgsel, så sender man en mail eller (afleverer) et brev til bestyrelsen. Herefter vil bestyrelsen drøfte det indsendte på næste bestyrelsesmøde.

Hvis man flytter, får ny mailadresse eller nyt telefonnummer har man pligt til at oplyse foreningen om dette.