Bestyrelses referater

Opdateret 16-05-2024

 


Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 8/5 – 2024

Deltagere: Karin Thomsen, Lene Lund Frederiksen, Preben Stig og Lotte Jelle Sørensen

Fraværende: Nick Halvorsen og Eva Frøslev

 

1.      Underskrivning af referat

2.      Mangler fra fællesarbejde:
Der var 24 deltagere. Ikke mange, men de var effektive. 
Lave tag på fælleshuset – Det ordnes i morgen.
Fjerne bomme - Kenneth vandmand vil godt hive dem op.
Lave opslagstavle – Der mangler noget af taget. Det skal laves i uge 21.
Super 8 sten – Bliver ordnet i denne uge.
Flyttes borde – Det bliver ordnet en dag, hvor der er nogle her, som kan tage fat.

3.      P.pladser og veje, hvad gør vi?
Vi finder en dag, hvor vandmanden kan være behjælpelig. Vi skal have udvidet den ene nyanlagte p.plads, så redningskøretøjer kan komme rundt. Vejene skal laves. Det er virkelig slemt lige nu

4.      Trailerplads? Vi skal have renset for ukrudt bag ved trailerne. Vi snakker med vandmanden. 
-          I forhold til punkt 4 og 5 vil der blive lavet en plan med tegning.

5.      Beplantning ved det nye rionet. Det er svært have at noget beplantning, som kan holde. Vi har kigget på rionettet i den anden ende ved legepladsen, og der kommer det, som er plantet for flere år siden, heller ikke.

6.      Info jubilæum

7.      Næste møde d. 3. juni kl. 18.00

 

Bestyrelsesmøde d. 4/4-2024

Deltagere: Karin Thomsen, Lene Lund Frederiksen, Preben Stig Pedersen, Nick Halvorsen, Eva Frøslev og Lotte Jelle Sørensen.

Dagsorden

1.       Velkomst v/Karin

2.       Ekstraordinær generalforsamling:
-          Bestyrelsen har drøftet, hvad der skete på generalforsamlingen, og retter til.

3.       Veje og p-pladser
Der er kommet betonknus, så nu kan vi få lavet p-pladser. Vi håber, at folk vil deltage. Frokost kl. 13

4.       Referat offentliggøres fremover

5.       Nyt fra medlemmer herunder indkomne tegninger

6.       Katte i haven
Indtil videre er der hentet 11 katte. Der må gerne fordre i fælderne. Der bliver kigget til fælderne jævnligt

7.       Vurdering af haver

8.       Næste møde: Tirsdag d. 7/5-2024 kl. 18

Hilsen Bestyrelsen.

Haveforeningen Grundet, HF Grundet 1, 7100 Vejle