Haver til salg
Alle haver er på lejet grund, hus og løsøre udbydes her til salg.
Køber skal være medlem / indmeldes i Haveforeningen Grundet (Indmeldelsesgebyr Kr. 300.-)
Årlig grundleje 2019: Kr. 4200.- 
Alle handler og betalinger sker kun gennem bestyrelsen.
(betales årligt 1/1 eller kvartalsvis med Kr. 1050.- pr. gang)  
 

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS  

 

Have 68
Se mere her

243.000,-


  Have 76
Se mere her

Ny pris 110.000.-


haver_2.jpg (12760 byte) Have 84  
Se mere her

Byd      


Have 106 
Se mere her

195.000.-

 

Haveforeningen Grundet, HF Grundet 1, 7100 Vejle