Haver til salg
Alle haver er på lejet grund, hus og løsøre udbydes her til salg.
Køber skal være medlem / indmeldes i Haveforeningen Grundet (Indmeldelsesgebyr Kr. 300.-)
Årlig grundleje 2023: Kr. 4800.- 
Alle handler og betalinger sker kun gennem bestyrelsen. 
(betales helårligt pr. 1/1 eller kvartalsvis med Kr. 1200.- pr. gang)   
 

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS  

 


Have 192

Kr. 320.000.-  

Se mere her  


Have 142

Kr. 124.000.-  

Se mere her  

 

Haveforeningen Grundet, HF Grundet 1, 7100 Vejle

 

Hit Counter