Haver til salg
Alle haver er på lejet grund, hus og løsøre udbydes her til salg.
Køber skal være medlem / indmeldes i Haveforeningen Grundet (Indmeldelsesgebyr Kr. 300.-)
Årlig grundleje 2019: Kr. 4200.- 
Alle handler og betalinger sker kun gennem bestyrelsen.
(betales årligt 1/1 eller kvartalsvis med Kr. 1050.- pr. gang)  

 

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS  

 

IMG_1641.JPG (331631 byte) Have 70   
Se mere her   

Kr. 125.000.-


 

 

Haveforeningen Grundet, HF Grundet 1, 7100 Vejle