Information

Praktiske informationer for medlemmer

Hvis du vil sælge eller købe

Hvis lejeren ønsker at overdrage eller sælge haven med eller uden havehuset ved opsigelse, skal haven og huset være lovlig jv. deklaration og vurderes i henhold til de gældende regler om vurdering. Bestyrelsen sørger for kontakten til vurderingsudvalget, der aftaler nærmere vurderingstidspunkt med lejeren. Vurderingen betales af sælger (pt. 700.- kr). 
Ingen haver må sælges uden vurdering.

 

Kolonihaveforbundets standardvilkår for leje af en havelod

Kolonihaveloven  

Købsaftale  (udfyldes i samarbejde med bestyrelse)

Lejeaftale  (udfyldes af bestyrelsen)

Mangler ved salg 

 Kolonihaveforbundets vurderingsregler 2020
 
 Vurderingsrapport
 (aktuel vurderingsrapport udleveres ifm. køb/salg)

 
 Standardvilkår for leje 2020
 

 
 Information til køber og sælger om handel med kolonihavehus 2020
Vejledning om håndtering af købesum 2020
 
Løsøreliste 2020
 
Ejererklæring 2020
 
Dokumentation om fortrydelsesret
 
Skriftlig oplysning om aflysning/indfrielse af pant (tingbogsattest)
 
 Fravalg af tilstandsrapport
 
 Vejledning til køber og sælger om vurdering 2020

 

  Hvis du vil have opsamlingstank:

Hvis du vil indlægge vand, toilet mv i huset er det et krav at du etablerer en opsamlingstank. Du skal kontakte en autoriseret VVS eller entreprenør, der kan etablere samletanken, han sørger for tilladelse hos Vejle Kommune, som skal godkende nedlæggelsen. Du skal sende kopi af tilladelsen til bestyrelsen, som arkiverer denne.

 

Hvis du vil have brændeovn:

Du skal installere en godkendt brændeovn og skorsten, aftale med en skorstensfejemester, som udarbejder en skorstensattest, Du skal sende kopi af attesten til bestyrelsen, som arkiverer denne.

 

Vil du bygge tll eller om:

Enhver til- eller ombygning af hus og udhus skal godkendes af bestyrelsen, før arbejdet udføres. Hvis der forefindes en tegning af huset, kan dette påføres denne.

 

Har du flere spørgsmål kan du kontakte bestyrelsen 

 

Alt om Flag, Flagstænger og Flagregler

XL Byg har lavet en stor informations guide, der indeholder alt hvad du bør vide om flag, flagstænger og flagregler.
I guiden kan du se hvor stort dit flag skal være, til den flagsrang du har. Står du og skal købe en ny flagstang kan du også se hvor stor den skal være, i forhold til dit hus.
En guide med mange informationer
Du kan se den her.
 

 

 

 

Haveforeningen Grundet, Hf. Grundet 1, 7100 Vejle